Clicky

Medlemsplatform

Hvordan skabes en sammenhængende og effektiv medlemsplatform i praksis? Hvordan kanaler, medier og data i bindes sammen og dermed skaber en sammenhængende medlemservice. Hvordan udnyttes de nye muligheder og hvordan tackles de udfordringer som følger med.

Visuelle-medlemmer

De visuelle medier eksploderer, vi streamer, ser video og deler billeder mere end nogensinde før. Medlemmerne er klar til at modtage det visuelle content på mobil og tablets og til selv at bidrage! men hvad med organisationerne - er de klar?

Medlemsrejsen

Medlemsrejsen danner ramme for inspiration med udgangspunkt i erfaringer og resultater fra en række stærke cases, der udvikler sammenhængende serviceydelser, med udgangspunkt i medlemsrejser og kontaktpunkter.